Onderweging fondsbeheerders kan beurzen verder stimuleren

26-07-2019

Nu de S&P 500 nieuwe hoogtepunten bereikt, moeten heel wat ondergepositioneerde beleggers de markten letterlijk achterna hollen uit angst voor verdere underperformance. Uit data van State Street (Figuur 1) blijkt dat wereldwijde fondsbeheerders voor het eerst sinds lang terug hun risicoposities optrekken. De graadmeter bereikte eind december een dieptepunt en fungeerde op dat moment als contra-indicator. Het pessimisme onder institutionele partijen in de Eurozone (Figuur 2) staat opnieuw op een dieptepunt. Als de winstcijfers de volgende kwartalen iets beter meevallen dan verwacht, blijft er ruimte voor opwaartse koopdruk. De analistenrevisies (Figuur 3) staan opnieuw laag wat wel degelijk ruimte laat voor opwaartse verrassingen. De macro-economische data wijzen nog steeds op een verdere groeivertraging en de waarderingen zijn niet goedkoop, maar de meeste aandelenmarkten trekken zich hier voorlopig niks van aan. De hoop op een handelsakkoord, de extreem lage rente-omgeving (there is no alternative), de monetaire politiek van de centrale banken en een positieve risk-on omgeving (Figuur 4), blijven de beurzen voorlopig verder ondersteunen.

Figuur 1 Positionering van wereldwijde fondsbeheerders (<100 = minder risico dan normaal)

Bron: Merit Capital Macro

Figuur 2 Institutioneel sentiment onder financiële expert in de Eurozone

Bron: Merit Capital Macro

Figuur 3 Winstrevisies op wereldwijde aandelen

Bron: Merit Capital Macro NB: De blauwe lijn geeft weer in welke mate analisten hun winstverwachtingen bijstellen. Een dalende trend wijst op neerwaartse bijstellingen. De huidige trend is dalend. Echter, de revisies staan opnieuw wel zeer laag, wat kan wijzen op overdreven pessimisme als er geen recessie komt.

 

Figuur 3 Risk On/Off: wereldwijde marktbreedte

Bron: Merit Capital Macro NB: De blauwe indicator geeft weer hoeveel procent van de aandelenindices wereldwijd zich in een neerwaartse trend (gedefinieerd als koers onder het 12-maandelijks gemiddelde) bevinden. De laatste maanden gedroeg de indicator zich vrij volatiel. Momenteel bevindt 30% van ons universum (43 landen) zich in een neerwaartse trend. Dit wijst op een positieve risk-on omgeving.

 

Bron: Merit Capital: https://meritcapital.pandafish.be/onderweging-fondsbeheerders-kan-beurzen-verder-stimuleren/