FAQ

Op deze pagina geven wij enkele vaak gestelde vragen weer.

Ons team maakt graag met u een afspraak om alle vragen te beantwoorden.

Sinds 2006 bestaat er in België naast bankagenten ook bankmakelaars. Bij beide kan de consument terecht voor zijn bankzaken en zijn beleggingen. En toch is er een belangrijk verschil: terwijl de bankagent exclusief de bank- en beleggingsproducten van één bank verkoopt, kan de bankmakelaar producten aanbieden van verschillende banken en vermogensbeheerders.  Zo kan hij de diverse financiële instellingen objectief vergelijken op zoek naar het passende product voor zijn klant. Is de klant gevoelig voor een scherp tarief, een mooi rendement of een specifieke formule, de bankmakelaar is niet beperkt in zijn keuze en kan aan de behoefte van de klant beantwoorden.

Hoe komt het dat de bankmakelaar pas in 2006 ontstaan is? Dat heeft te maken met een wetswijziging in dat jaar. Voordien waren bancaire tussenpersonen verplicht om in een exclusief kader met één bank samen te werken. Sinds die wet kan het dus ook anders. Echt populair is het beroep vooralsnog niet in België. Op dit moment telt ons land een tiental bankmakelaars.

In verzekeringen bestaat het onderscheid tussen exclusieve en niet-exclusieve bemiddelaars al jaren: daar heb je enerzijds de verzekeringsagent, die verbonden is aan één verzekeringsmaatschappij, en anderzijds de verzekeringsmakelaar, die het rondje van de verzekeraars kan maken. Net deze onafhankelijkheid spelen de verzekeringsmakelaars uit als troef: ze garanderen hun klanten de beste oplossing, wat ook de behoeften zijn.

Voor onze diensten van  bank- en verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bankinstelling of verzekeringsonderneming, deze vergoeding maakt deel uit van de door hun aangerekende kosten. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de portefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of bank om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Deze kosten worden transparant aan de klant gecommuniceerd, voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bank- en verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant, door middel van een facturatie.

Je hebt geen minimum kapitaal nodig om bij ons aan te kloppen voor vermogensopbouw. Onze aanpak is niet gericht op wat er vandaag is, maar wel op wat er overmorgen kan zijn.

Het minimale bedrag voor vermogensbeheer is afhankelijk van de door ons geselecteerde bancaire partners hun gehanteerde minima.

Ja, bij voorkeur onderhouden wij een nauw contact met de bestaande adviseurs.

B-Sure ontvangt in zijn hoedanigheid als verzekerings- of bankmakelaar, nooit klantengelden. Deze worden steeds rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij of bank belegd. Waardoor u als klant geen financieel risico loopt in het onwaarschijnlijke geval van faling bij B-Sure. De belegger kan vervolgens op ieder ogenblik zijn investering laten opvolgen door een andere verzekeringsmakelaar of private banker.

In Europa is er een vrije doorgang van goederen en diensten, zo mag u beleggen in elke land binnen de EU en blijft de Belgische Fiscaliteit op u van toepassing. U moet het bestaan van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen vermelden in uw aangifte van de personenbelasting. Net zoals bij de buitenlandse rekeningen dient u ook de naam en voornaam van de verzekeringnemer alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij is gevestigd, aan te geven. Dit moet ook gebeuren als uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner de polis onderschreven heeft, alsook bij een minderjarig kind.

De meldingsplicht geldt voor levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement (tak 21), levensverzekeringen gelinkt aan fondsen (tak 23), lijfrenteverzekeringen, bruidsschat- en geboorteverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

Neen, in tegenstelling. De door ons aangeboden producten hebben een zeer competitieve kostenstructuur, die vaak bij een rechtstreekse cliëntenrelatie niet beschikbaar gesteld worden.

B-Sure is sterk geïnformatiseerd en maakt gebruik van de modernste systemen. Een talrijk kantoornetwerk en groot personeelsbestand hebben we niet. Daardoor kunnen we scherpe en transparante tarieven hanteren. B-Sure zorgt daarnaast ook voor een permanente opvolging van de aangeboden producten, en screent zo de markt met als doel de klant van het beste aanbod te voorzien.

B-Sure werkt in een open architectuur, en biedt beleggingsfondsen aan in allerlei soorten en risicocategorieën, van conservatief tot dynamisch. Ze kunnen actief of passief beheerd worden. Er zijn pure aandelenfondsen en pure obligatiefondsen, monetaire fondsen, gemengde en vastgoedfondsen. Reactief beheerde fondsen zijn de afgelopen jaren erg in trek bij beleggers. Ze beleggen in verschillende types van effecten aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash en kunnen in functie van wijzigende marktbewegingen een bepaalde activa klasse overwegen. Dakfondsen of ‘fund of funds’ zijn fondsen die in andere fondsen beleggen, doorgaans met bijkomende kosten en verkiezen daarom niet onze voorkeur.

U kan uw bestaande effectenportefeuille overdragen zolang deze geen complexe financiële producten bevat. U kan ons steeds een samenvatting van uw portefeuille sturen, waarbij wij uw posities zullen analyseren om u te bevestigen of we de effecten die u in uw portefeuille heeft al dan niet kunnen transfereren.

Klanten die kiezen voor discretionair beheer, laten het beheer van hun beleggingsportefeuille over aan hun private banker. Adviserend beheer betekent dat ze gecontacteerd worden met voorstellen en dan zelf elke afzonderlijke beslissing nemen voorafgaandelijk aan een transactie. De grootte van het vermogen speelt niet mee bij deze keuze. B-Sure biedt beide private banking diensten aan via diverse binnen- en buitenlandse banken.

Neen, wij zijn van mening dat er voldoende kwalitatief aanbod beschikbaar is, en wensen onafahankelijk te blijven van de door ons aangeboden producten.

Een tak 23-verzekering en een bancair fonds lijken sterk op elkaar.

Bij een bankcair fonds krijgt u in ruil voor uw inbreng aandelen in de fondsenvennootschap. U wordt daardoor aandeelhouder en mede-eigenaar van de beleggingsportefeuille. De waarde van uw aandelen zal afhangen van de evolutie van de portefeuille van het fonds. Bij een Tak 23 product ontvangt u een schuldvordering tegenover de verzekeraar, na betaling van de premie. De verzekeraar blijft eigenaar van de beleggingsportefeuille van het fonds en u krijgt in ruil voor uw inbreng een aantal eenheden (‘units’ in het jargon) toegekend. Hun waarde zal afhangen van hoe de activa van het fonds zullen evolueren.

Het grootste onderscheid zit in de fiscaliteit en de mogelijkheden om vermogen over te dragen aan de volgende generatie.

Bij een tak 23 product betaald u doorgaans geen roerende voorheffing en geen taks op beursverrichtingen, maar wel een premietaks van 2 % bij de instap.

De tak 23-verzekering kan bovendien nuttig zijn om uw vermogen aan de volgende generatie op een efficiente manier over te dragen.